Oppnå høy pris for din bolig

Vi markedfører eiendommer med frittstående og godt synlige annonser i  BT ” Hus og hjem” og alle eiendommer 
legges ut på finn.no og facebook.

Trygg og profesjonell håndtering

Kjøp og salg av bolig er for mange den viktigste handel man gjør i livet og det er mange forhold å ta hensyn til.
At handelen foregår rent og ryddig kan være avgjørende for om den pris man selger for er tilfredsstillende 
og om man får den boligen man egentlig betaler for. Dette kan igjen være avgjørende for om man i det hele tatt 
vil trives i sin nye bolig.

Personlig service

Som din personlige megler vil vi alltid yte maksimalt for deg.
Vi tar oss alltid tid til en nøye gjennomgang av boligene som skal selges, for å unngå uventede overraskelser.
Vi jobber aktivt med enhver potensiell kjøper som henvender seg til oss, for å oppnå best mulig pris. 
Gjennomføringen av salget og oppgjøret skjer raskt og effektivt.