Når vi påtar oss ansvaret for salg av din bolig,                                     er dine og våre mål de samme:

                                                    1. Oppnå høy pris for din bolig.
                                                    2. Gi deg en trygg og profesjonell håndtering av ditt boligsalg.
                                                    3. Personlig service, det vil si at du er en STOR kunde hos en mindre megler, 
                                                        i stedet for liten kunde hos en stor megler.

                                Kontakt oss på tlf 55 60 40 30, eller klikk her for å bestille en gratis verdivurdering av din bolig.
Alle snakker om lokalkunnskap. Vi har den!
Vi markedsfører med frittstående, godt synlige annonser i BT ” Hus og hjem”, 
i tillegg til at alle eiendommer legges ut på finn.no. 
Alle eiendommen vi selger blir presentert på våre Internett sider og facebook og full salgsoppgave utarbeides.
Salgsprosessen

Her er en oversikt over alt du slipper å tenke på når du overlater jobben til oss:

1. Første besøk av megler/ befaring:
 • Vi gjennomgår salgsprosessen
 • Hva skal skje, når skal det skje?
 • Hva koster det å selge en bolig?
 • Gjennomgang av boligen, markedsvurdering av boligen basert på dagens marked, beliggenhet, standard og størrelse
 • Før salget starter blir eiendommen fotografert, innvendig & utvendig
 • Takst/Boligsalgsrapport utarbeides.
 • Det utarbeides salgsoppgave
 2. Innhente nødvendig informasjon
 • Utskrift av grunnbok. Kontroll av heftelser og tinglyste avtaler. 
 • Reguleringsplaner, situasjonskart m.m.  
 • Kommunale avgifter og annen informasjon som det kreves ved salg av eiendom.
4. Visninger & oppfølging
 • Visningsskilt og salgsoppgaver medtas og megler er alltid tilstede på fellesvisninger og ellers etter avtale.
 • Utarbeide lister over interessenter, holde selger informert, oppfølging av kvalifiserte interessenter. 
5. Budrunden
 • Forpliktende bud mottas, eventuelle forbehold avklares.
 • Interessenter og budgivere følges opp, selger orienteres fortløpende om status
6. Aksept/avtale
 • Selger aksepterer bud, skriftlig bekreftelse til selger og kjøper
 • Kontraktsmøte avtales, dokumenter utarbeides, overtagelse avklares.
7. Kontraktsmøte
 • Megler, selger og kjøper er tilstede
 • Gjennomgang av kontrakt og tilhørende dokumenter
 • Kontrakt og øvrige dokumenter signeres.
8. Oppgjør & overtagelse
 • Kjøper innbetaler kjøpesummen inkl. omkostninger.
 • Kjøper og selger møtes til overtakelse av boligen, fyller ut overtagelsesprotokoll og utlevering av nøkler.
 • Etter mottagelse av overtagelsesprotokoll sendes skjøte til overskjøting, sammen med pantedokument, som skal tinglyses. 
 • Etter overskjøting foretas oppgjøret med innfrielse av eventuelle lån og overføring av netto salgssum til selger.
Vi yter maksimalt for deg
Kontakt oss på tlf 55 60 40 30, eller klikk her for å bestille en gratis verdivurdering av din bolig.